This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 
 
 
 
 
 
Начало ► За сайта   
 
 

За сайта

 
Системни изисквания

Екранна резолюция
- Минимална 1024 x 768. По-висока е препоръчителна.
 
Съвместимост с браузъри
MS Internet Explorer website Microsoft Internet Explorer
- версия 5.0 или по-висока
Google Chrome website Google Chrome
- версия 0.3 или по-висока
Mozilla FireFox website Mozilla FireFox
- версия 0.8 или по-висока
Netscape Browser website Netscape
- версия 6.0 или по-висока
Opera Software website Opera
- версия 7.0 или по-висока
Konqueror Homepage Konqueror
- версия 3.1 или по-висока
Mozilla.org website Mozilla
- версия 1.0 или по-висока
K-Meleon website K-Meleon (Mozilla base)
- версия 0.8.2 или по-висока
Advanced Browser website Advanced Browser (IE 5.5+ base)
- версия 8.02 или по-висока
FlashPeak website Slim Browser (IE 5.5+ base)
- версия 3.92 или по-висока
Други
- Разрешен JavaScript
Препоръки

За по-добра визуализация на текстовете е препоръчително (по възможност) да активирате функцията Smooth edges of screen fonts на съответната операционна система, както следва:

- Microsoft Windows XP
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Appearance ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows XP
- Microsoft Windows 2000
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 2000
- Microsoft Windows 98 SE
Start ► Settings ► Control Panel ► Display ► Effects
Activate 'Smooth edges of screen fonts': Windows 98 SE
- Други операционни системи
Проверете в документацията на съответната ОС.
Графичен & уеб дизайн и разработка

Димо Тонков / IT Vision Ltd. ( )
 
 
Internet Explorer™, Windows XP™, Windows 2000™ и Windows 98™ са запазени марки на Microsoft Corporation.
Netscape™ е запазена марка на Netscape Communications Corporation.
Opera™ e запазенa маркa на Opera Software ASA.
Konqueror е част от K Desktop Environment™. KDE™ и K Desktop Environment™ са запазени марки на KDE e.V.
Mozilla™ и Mozilla FireFox™ са запазени марки на The Mozilla Organization.
K-Meleon™ e запазенa маркa на kmeleon.org
Advanced Browser™ e запазенa маркa на Amazing Software Products, Inc.
Slim Browser™ e запазенa маркa на FlashPeak, Inc.
 
 
 
 
     
  © Copyright 2006 - G OIL EXPERT Ltd.